Вищий спеціалізований суд україни з розгляду цивільних і кримінальних справ сайт

Закрыть ... [X]

Цей зразок складений на основі позовної заяви по реальній справі про відшкодування збитків. Особливістю справи було те, що частину збитку на момент винесення рішення по справі відшкодувала страхова компанія. Даний зразок не є шаблоном і потребує коригування у відповідності до обставин справи.! Замінити текст у квадратних дужках! До назва суду Позивач: ім'я позивача повна адреса позивача, індекс тел.: номер телефону факс.: номер факсу в особі: ім'я представника повна адреса, поштовий індекс тел.: номер телефону факс.: номер факсу Відповідач: ім'я або назва відповідача.Про судову практику розгляду цивільних справ про спадкування


Включно (франшиза не передбачена). Ця сума є значно меншою, ніч розмір заподіяного мені матеріального збитку. Відповідно до ст. 1194 ЦК особа, яка застрахувала свою цивільну відповідальність, у разі недостатності страхової виплати (страхового відшкодування) для повного відшкодування завданої нею шкоди зобов'язана сплатити потерпілому різницю між фактичним розміром шкоди і страховою виплатою (страховим відшкодуванням). Отже, з урахуванням права на отримання мною страхового відшкодування від Страховика в сумі 25500,00 грн., Відповідач обовязаний відшкодувати мені: сума збитку грн. - 25500,00 грн. сума стягнення грн. Крім того, відшкодуванню на мою користь підлягають витрати на оплату здійснення автотоварознавчого дослідження, що підтверджуються квитанцією дата і номер на суму 200,00 грн. (копія додається). В звязку з наведеним, керуючись, ст. ст. 22, 1166, 1172, 1188, 1194 Цивільного кодексу України та ст. ст. 3, 110 Цивільного процесуального кодексу України, прошу суд: Прийняти дану позовну заяву до розгляду. Стягнути з Відповідача на мою користь сума стягнення грн. в якості відшкодування матеріальних збитків. Стягнути з Відповідача на мою користь сума стягнення грн. в якості відшкодування за оплату авто товарознавчого дослідження. Всі витрати, повязані з розглядом справи покласти на Відповідача. Додатки: список додатків дата _     позивач 16 коментарів.

Про деякі питання пра. від -12


Статтею 1188 ЦК встановлено, що шкода, заподіяна при взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки відшкодовується особою, з вини якої шкода була заподіяна. Розмір матеріального збитку, заподіяного транспортному засобу визначається на підставі Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від року за (далі Методика). Згідно абз. 2 п. 8.2. Методики вартість матеріального збитку визначається як сума вартості відновлювального ремонту з  урахуванням  значення коефіцієнта  фізичного зносу складових автомобіля та величини ВТВ (втрати товарної вартості). Вартість відновлювального ремонту.

Cached


1. Настоящее Положение определяет порядок лицензирования деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

Рекомендуем посмотреть ещё:
Административная ответственность, привлечение к административной ответственности, сроки.

Актуальный мониторинг изменений федерального


В каком документе установлен перечень сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, направляемых эксплуатирующей организацией в Ростехнадзор? В Правилах организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности. В каком нормативном правовом акте содержится перечень критериев, по которым производственный объект относится к категории опасных? В Федеральном законе О промышленной безопасности опасных производственных объектов В каком нормативном правовом акте устанавливаются критерии классификации опасных производственных объектов? В Федеральном законе В каком объеме страховая компания возмещает вред, причиненный здоровью потерпевших.

Вопросы и Ответы по оформлению наследства в Одессе


В статье 48 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации указано, что по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются их законные представители. Данное правило означает следующее, что законный представитель должен быть допущен вне зависимости от того, поступило или нет от него соответствующее ходатайство, а также что, у каждого несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) должен быть хотя бы один законный представитель. Следователь, орган дознания, дознаватель обязаны привлечь к участию в уголовном деле законных представителей несовершеннолетнего. Законные представители - родители.

Гагарин Юрий Алексеевич


Выберите основной и дополнительный вид деятельности вашего будущего ИП из предложенных списков. Последний раздел заявления Контактная информация и способ получения документов. Укажите здесь вашу актуальную контактную информацию (номер мобильного телефона и адрес электронной почты) и укажите наиболее удобный вам способ получения документов: выдать лично заявителю или его официальному представителю или направить по почте. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Для отправки заполненного заявления на регистрацию ИП в электронном виде нужно выбрать именно первый вариант получения документов лично заявителю. В противном случае, вы не сможете отправить.

Статтею 1188 ЦК встановлено, що шкода, заподіяна при взаємодії кількох джерел підвищеної небезпеки відшкодовується особою, з вини якої шкода була заподіяна. Розмір матеріального збитку, заподіяного транспортному засобу визначається на підставі Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів, затвердженої Наказом.


Главная С какого года действует программа материнского капитала в России: когда ввели и начали выплачивать? В целях повышения рождаемости государство достаточно длительное время использовало различные методы стимулирования семей на рождение каждого последующего ребенка. Однако наибольшую эффективность в этом плане продемонстрировала такая мера поддержки как материнский (или, по-другому, семейный) капитал, выраженный в выделении каждой семье, у которой появился очередной ребенок, определенной денежной суммы. В этой статье поговорим о том, с какого года материнский капитал в России начали выплачивать гражданам и главное.

включно (франшиза не передбачена). Ця сума є значно меншою, ніч розмір заподіяного мені матеріального збитку. Відповідно до ст. 1194 ЦК особа, яка застрахувала свою цивільну відповідальність, у разі недостатності страхової виплати (страхового відшкодування) для повного відшкодування завданої нею шкоди зобов.


Для этого вам необходимо: найти туристическое агентство или коммерческую организацию; предоставить свой паспорт и другие личные данные для анкеты-заявления ; внести оплату за услугу; подождать некоторое время, и вы получите загранпаспорт. Второй способ более сложный, но бесплатный. Если вы действительно являетесь учащимся учебного заведения или у вас есть какие-то другие причины, которые законом позволяют вам отсрочить службу в армии, то можете просто явиться в отделение уфмс со всеми необходимыми документами, кроме справки по форме 32. Ее органы УФМС запрашивают в.

Глава 2 Образцы формулировок приказов и записей


Документы для регистрации автомобиля в ГИБДД в 2018 году: образец заполнения заявления и нужно ли оно? Вопрос Ответ Какие документы нужны для регистрации для физ. лиц? Обязательные: - паспорт РФ; - ПТС и СТС; - договор купли-продажи; - заявление о регистрации ТС Нужно предоставить, если есть: - документы на номерные агрегаты; - таможенные документы о временном ввозе ТС на срок свыше полугода; - документы об утилизации ТС; - постановление следственного органа и документы, являющиеся основанием идентификации ТС. Нужно ли ОСАГО. Единая типовая форма документа разработана централизовано по России. Пример кассовые и банковские операции. Все первичные документы обобщаются за учётный период. Их информация накапливается и систематизируется в регистрах бухгалтерского учёта в учётных регистрах, которые могут составляться за день, за неделю, за декаду, месяц, полгода, год. На сегодняшний день учётные регистры могут заполняться вручную и с помощью бухгалтерских программ. А по внешнему виду учётные регистры это книги (книга складского учёта, кассовая книга карточки (карточка складского учёта материалов). Оборотные ведомости, журнал-ордер, видеограммы, машинограммы.


Похожие статьи

Как уволить работника если с ним не заключен трудовой договор
Куплю котенка в астрахани шотландского вислоухого котенка
До какого возраста положен больничный по уходу за ребёнком
Психоневрологический диспансер по адресу прописки подольск
Снять запрет на регистрационные действия автомобиля купить
Защита материальных ценностей при возникновении чрезвычайных ситуаций
ШОКИРУЮЩИЕ НОВОСТИ